Sprzątanie świata w Wilczyskach

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko , prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Szkoła i przedszkole w Wilczyskach realizuje tę akcję rokrocznie przed świętami Wielkanocnymi. Wychodzimy z wszystkimi uczniami posprzątać obejście Szkoły , Przedszkola , Domu Kultury, przystanki autobusowe ,  a ponadto rowy , parkingi i inne place . Akcja ta ma na celu edukację ekologiczną w myśl powiedzenia ,, Czego się Jaś nie nauczy tego Jan nie będzie umiał’’. Liczymy ,że akcje tego typu spowodują poprawę świadomości całego społeczeństwa ,, Nie tam jest czysto gdzie wielu sprzątających , lecz tam gdzie mało brudzących ‘’ , ale z tym w społeczeństwie nadal jest nie najlepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *