Spotkanie Wigilijne w ZSO Bobowa

Śnieg okrył ziemię puszystą bielą, wokół się wszyscy ludzie weselą. Spłynęła z niebios dla nas nowina – Najświętsza Panna powiła Syna. I my Dzieciątku dziś hołd oddajmy polską kolędę Mu zaśpiewajmy. Niech śpiew przy żłóbku i w dzień i w nocy mocą, radością serca jednoczy. We wtorek 18.12.2018 r., odbyło się przygotowane przez Samorząd Uczniowski przedświąteczne spotkanie społeczności szkolnej z panią Dyrektor, Radą Pedagogiczną, pracownikami administracji i obsługi, oraz zaproszonymi gośćmi – emerytowanymi nauczycielami i pracownikami naszej szkoły a także przedstawicielami rodziców.

Na wstępie pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych, złożyła świąteczne życzenia, oraz podziękowała i nagrodziła okazjonalnymi dyplomami i słodyczami grupę uczniów wolontariatu pod kierownictwem s. Gracji, za ogromny wkład pracy i organizację w naszej szkole ,,Szlachetnej paczki”. Po życzeniach złożonych w gwarze góralskiej przez Wiktorię i Łukasza, oraz rozdaniu symbolicznych piernikowych bombek, rozpoczęła się część oficjalna. Tegoroczny program artystyczny miał charakter edukacyjny i Konkursowy.

Część edukacyjna poświęcona była tradycjom i zwyczajom związanym ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie. W część konkursową zaangażowane zostały wszystkie klasy, wraz z wychowawcami. Ocenie przez powołane wcześniej cztery niezależne komisje konkursowe podlegały: – Bożonarodzeniowy wystrój sal klasowych i wykonanie stroika, – odświętny ubioru uczniów, – Konkursu Kolęd i Pastorałek, których losowanie odbyło się na początku grudnia. Każdy członek czteroosobowego jury mógł przyznać w każdej z ocenianych kategorii od 1-3 punktów. Następnie obliczano średnią, która była wiążącym wynikiem przyznawanym każdej klasie w poszczególnych konkurencjach. Suma zebranych punktów decydowała o uzyskanych przez klasy lokatach.

Kulminacyjnym punktem konkursu była ocena zdolności wokalnych i estetyki wykonania polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu wszystkich klas naszej szkoły. Przed każdym występem zebrani mieli okazję zapoznać się z historią powstania każdej z nich. Wszystkie klasy i wychowawcy wykazali ogromne zaangażowanie i inwencję twórczą we wszystkich konkurencjach konkursowych, jednak finałowe jury złożone z emerytowanych nauczycieli naszej szkoły w składzie: Krystyna Wiatr, Maria Kubicka, Grażyna Myśliwiec, Zbigniew Kita wyłoniło trzech zwycięskich laureatów: I miejsce – 30 pkt. – kl. 3aT II miejsce -28 pkt. – kl.1bT III miejsce – 26, 25 pkt. – 3bT

Na zakończenie spotkania uczniowie mogli wysłuchać premierowego wykonania przez Grono Pedagogiczne kolędy „Z narodzenia Pana”, które zostało nagrodzone gromkimi brawami. Po odczytaniu werdyktu jury przez panią Dyrektor, wręczeniu okazjonalnych dyplomów i nagród zwycięzcom, wszyscy włączyli się we wspólny śpiew kolęd przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego pod kierunkiem pani Agnieszki Gołyźniak. W świątecznych nastrojach młodzież rozeszła się do domów, a nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na spotkanie opłatkowe do Moszczenicy.

https://zsobobowa.eu/index.php/9-aktualnosci/765-spotkanie-wigilijne-w-zso