Spotkanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej

W dniu 25 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się  spotkanie z udziałem  przedstawicieli samorządów gmin leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska: Miasta Tarnowa, Miasta Grybowa, Gminy Tarnów, Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Ryglice. Spotkanie zorganizował Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza zgodnie z sugestią Wojewody Małopolskiego przekazaną  podczas  spotkania w dniu 8 lutego  br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Tematem spotkania było wypracowanie wspólnego projektu do rządowego „Programu ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły”.

W spotkaniu tym wzięli również udział Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Tomasz Sądag wraz z pracownikami Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z Nowego Sącza oraz Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Małopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnychw Krakowie Pan Krzysztof Hofbauer.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali  wolę podjęcia współpracy w celu kompleksowego rozwiązania problemu związanego z ochroną przed powodzią w zlewni Białej Tarnowskiej występując z przedmiotowym wnioskiem do Wojewody Małopolskiego  Pana Jerzego Millera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *