Spotkanie opłatkowo-noworoczne druhów strażaków z Gminy Bobowa 2018

W dniu 6 stycznie 2018r. w Domu Kultury w Jankowej odbyło się Spotkanie opłatkowo-noworoczne druhów strażaków z Gminy Bobowa.

Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, który serdecznie powitał zgromadzonych gości w osobach: Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bobowej dh Tomasz Tarasek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Prezes OSP w Jankowej Pan Stanisław Bulanda, Naczelnik OSP w Jankowej Pan Marcin Wąs, Kapelan OSP Gminy Bobowa ks. Piotr Pośliński  oraz druhny i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Bobowa.

Podczas wydarzenia głos zabrali: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Poseł na Sejm RP Pani Barbara Bartuś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysław Wszołek,Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Prezes OSP w Jankowej Pan Stanisław Bulanda, którzy podziękowali zgromadzonym Strażakom za ich trud i poświęcenie podczas pracy w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Bobowa.

Po przemówieniach Kapelan OSP Gminy Bobowa ks. Piotr Pośliński  odmówił modlitwę po której zgromadzeni goście i druhowie składali sobie wzajemnie życzenia noworoczne łamiąc się wspólnie opłatkiem.

Ważnym punktem spotkania była Uroczystość przekazania sprzętu z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla Strażaków z Gminy Bobowa.

Gmina Bobowa otrzymała dotację w wysokości 44.100,00 zł  na zakup 7 zestawów ratownictwa medycznego PSP – R1, z przeznaczeniem do każdej jednostki OSP z terenu Gminny Bobowa. Wkład własny gminy na realizację zadania wyniósł jedynie 600,05 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego – R1 zawiera:

  • Kompletną torbę ze sprzętem do udzielania I pomocy
  • Szyny typu Kramer
  • Nosze typu deska
  • Zestaw opatrunków hydrożelowych

Środki Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazane zostały przez Ministra Sprawiedliwości  na wniosek Gminy Bobowa reprezentowanej przez Burmistrza Wacława Ligęzę.