Spotkanie Noworoczne Zespołu Regionalnego „Koronka” w Bobowej

W dniu 13 stycznia 2018r. w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej odbyło się Spotkanie Noworoczne.

Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Regionalny „Koronka”, Chór „Cantate Deo” oraz Kapela Ludowa Krzysztofa Bulandy.

Wydarzenie rozpoczęły Panie: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Beata Król oraz Kierownik Zespołu Regionalnego „Koronka” Celina Job, które serdecznie powitały gości oraz podziękowały za przybycie. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnej władzy w osobach: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobowej Pan Stanisław Tabiś, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka, Radni oraz Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i zaproszeni goście.

Część artystyczną Spotkania Noworocznego rozpoczął Zespół Regionalny „Koronka”, który zaprezentował zebranym Przedstawienie Jasełkowe w którym ukazano losy okrutnego Heroda. Spektakl był przeplatany zarówno częścią słowną jak i częścią muzyczną, którą Zespół wykonał we współpracy z Kapelą Ludową Krzysztofa Bulandy.
Następnie na deskach sceny zaprezentował się bobowski chór „Cantate Deo”, który przygotowany przez Siostrę Ines przedstawił bogaty koncert kolęd.  Śpiew czterogłosowego chóru rozległ się po całej sali zachęcając zebranych do wspólnej kolędy.
Wspólne kolędowanie zapewniła także Kapela Ludowa Krzysztofa Bulandy, która skłoniła gości do radosnego świętowania.
Publiczność podziękowała wszystkim artystom za występy nagradzając ich talent gromkimi brawami.
Wydarzenie zakończyła wspólna biesiada podczas której zaproszeni goście mogli częstować się dobrym jadłem przygotowanym przez artystów Zespołu Regionalngo „Koronka” oraz Chóru „Cantate Deo”.