Służbowa Narada Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych Województwa Małopolskiego

W dniu 7 grudnia 2017r. w Bobowej odbyła się Służbowa Narada Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych Województwa Małopolskiego, która została zorganizowana w Hotelu Ostoja w Bobowej.
Wydarzenie swą obecnością zaszczycili przedstawiciele władzy Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Karol Górski, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch. Włodarz Bobowej w swoim wystąpieniu zaprezentował zebranym historię dotyczącą miasta i okolic jak i również tradycje, zwyczaje oraz znajdujące się na terenie gminy zabytki.
Podczas spotkania przybyli do Bobowej inspektorzy mieli możliwość zapoznania się z pięknem powiatu gorlickiego,. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa unikalnych dzieł twórczości lokalnej- koronek klockowych oraz fotografii przedstawiających unikalne dzieła architektury powiatu.