Sieś wodociągowa na odcinku Jankowa – Zbiornik wody pitnej Wilczyska

W miejscowości Jankowa trwają pracę nad realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – Zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa”.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę przesyłowej sieci wodociągowej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej Jankowa do istniejącego zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na działce nr 214/8 w Wilczyskach wraz z budową stacji pomp na terenie sołectwa Jankowa (gmina Bobowa).

Zadanie inwestycyjne ma na celu zwiększenie ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu Wilczyska.

Projektowana sieś wodociągowa będzie liczyć 1 449,6 mb.

Konieczność budowy stacji pomp podyktowana jest różnicą poziomów (~75m) pomiędzy istniejącym wodociągiem i zbiornikiem wody pitnej a lokalizacją punktów włączenia.

W obliczeniach maksymalnej wydajności przyjęto wydajność pokrywającą maksymalne zapotrzebowanie godzinowe istniejącego wodociągu Wilczyska zasilanego ze zbiornika, z uwzględnieniem jego rozbudowy oraz planowanego w perspektywie rozwoju sieci wodociągowej.

Bilans zapotrzebowania wody sporządzono przyjmując następujące założenia:

– obsługa w perspektywie przez wodociąg ~ 80 budynków i działek pod zabudowę,
– średnio 4 osoby na budynek mieszkalny (lub działkę przewidzianą pod zabudowę),
– jednostkową ilość wody do celów bytowo-gospodarczych przyjęto biorąc pod uwagę:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
  •  uwagi zawarte w poradniku „Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków” (wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 1995 rok),
  • rzeczywiste ilości wody zużywane na terenie miejscowości i terenach o podobnym charakterze – średnio 125 dm3/Md,

Całkowita wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego stanowi 277 700zł.
Źródła finansowania – pożyczka w części umarzalna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Prace wykonuje firma:

PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K.Kaczor, J.Majewski spółka Jawna
ul. Lwowska 220
33-300 Nowy Sącz

Więcej informacji:
BIP Bbobwa – Zamówienia publiczne

 

Galeria zdjęć.
Sieć wodociągowa. Budowa budynku stacji pomp w Jankowej.