Sędziszowa – Podsumowanie projektu z Mecenatu Małopolski 2013

„Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic” realizowało projekt pod nazwą „Warsztaty, konkursy i prezentacje muzyczne dzieci i młodzieży z Sędziszowej i z gminy Bobowa jako przykład budowania tożsamości lokalnej w kontekście zachowania dziedzictwa kulturowego – tradycji, zwyczajów i dawnych zawodów…”.

Projekt ten był realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2013 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski” oraz Urzędu Miejskiego w Bobowej. 

Głównym celem projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulturowym ich Małej Ojczyzny oraz budowanie więzi międzypokoleniowej.

Projekt ten trwał od  10 kwietnia  do 10 grudnia 2013 roku. Miejscem realizacji projektu była Szkoła Podstawowa w Sędziszowej, w której dzieci uczęszczały na różnorodne zajęcia warsztatowe: taneczno – teatralne, koronczarskie, z dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia prowadzone były w 4 grupach. Warsztaty muzyczno-wokalne z młodszymi dziećmi prowadziła pani Małgorzata Laskowska (nauka przyśpiewek, zabaw i gier dziecięcych z naszego regionu), ze starszymi pani Grażyna Marszał (nauka tańców: furtok, krzyżok, polka mazurka, chodzony, naso polka, suwiec), natomiast warsztaty teatralne prowadziła pani Wiesława Tarasek (przybliżenie dawnych zwyczajów wsi i regionu). Odbywały się też warsztaty koronczarskie, które w ramach wolontariatu prowadziła pani Monika Madej we współpracy z Centrum Promocji i Kultury Gminy Bobowa. Dzieci młodsze i starsze z grupy tanecznej i teatralnej zaprezentowały się podczas Pikniku Rodzinnego w Sędziszowej 19 maja 2013r.

Druga prezentacja osiągnięć muzyczno-tanecznych w ramach projektu odbyła się w grudniu 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sędziszowej .

W ramach projektu 3 lipca 2013r. odbyła się wycieczka edukacyjna „Szlakiem trzech kultur” po Ziemi Gorlickiej. Uczestnicy (43 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sędziszowej i Zespołu Szkół w Siedliskach) poznawali piękno przyrody, a także historię i dziedzictwo kulturowe zwiedzanych obszarów.

Beneficjenci projektu uczestniczyli w spotkaniu z członkami  Zespołu „Koronka” – panią Celiną Job i panem Bogdanem Krokiem. Artyści zaprezentowali stroje pogórzańskie oraz przybliżyli zebranym tradycję, kulturę i historię Pogórza.

Ponadto przeprowadzono wśród dzieci konkurs plastyczny i fotograficzny pt.: „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”. Przygotowano wystawę fotografii, prac plastycznych oraz osiągnięć koronczarskich (konkursy z nagrodami).

W ramach ewaluacji projektu opracowano multimedialny miniprzewodnik po Sędziszowej i regionie, zawierający również dokumentację fotograficzną projektu oraz folder o zrealizowanym projekcie.

Duża część działań projektu odbyła się na zasadach wolontariatu: 

  • warsztaty koronczarskie  – p. M. Madej,
  • całodniowa opieka na wycieczce edukacyjnej: p. G. Marszał, p. W. Tarasek , p. M. Laskowska,
  • organizacja konkursów, wystaw prac, przygotowanie folderu,  miniprzewodnika, artykułu do prasy oraz spotkania z seniorami – p. G. Marszał  p.W. Tarasek,  p. M. Laskowska,
  • obsługa księgowa – p. A. Durlak-Ligęza,
  • koordynator projektu, kierownik wycieczki, zajęcia z dziedzictwa kulturowego – p. A. Wiejaczka.

Wszystkie zajęcia w szkole odbywały się dzięki otwartości i współpracy z panią dyrektor Marią Bartoszek.

Podsumowanie i prezentacja osiągnięć w ramach projektu miało miejsce        5 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sędziszowej. Udział wzięli ­­­­zaproszeni goście, w tym nauczyciele z panią dyrektor Marią Bartoszek na czele, przedstawiciele władz lokalnych – przewodniczący Stanisław Siedlarz i radny i sołtys wsi Sędziszowa Stanisław Tabiś, pani dyrektor Jadwiga Bryndal i pani Celina Job z Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz rodzice i beneficjenci projektu. Wszyscy zebrani byli obserwatorami ciekawego widowiska p t: ” Jak kapustę kisili u Kowola w paryi”. Ponadto była okazja obejrzeć pokonkursową  wystawę fotografii, prac plastycznych w ramach konkursu „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom” oraz osiągnięć koronczarskich. Nie zabrakło również podziękowań, upominków, drobnych nagród oraz smacznego poczęstunku.

Ważnym gościem był pan Jerzy Kurcab –  twórca zespołu dziecięcego „Koronecka” z Sędziszowej (1996r.), który w marcu tego roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

(Jerzy Kurcab – nauczyciel (emeryt), animator kultury, muzyk, choreograf, drużba weselny, twórca ludowy. Propagator idei regionalizmu w szkołach na terenie Pogórza Gorlickiego, twórca Izby Regionalnej. Założyciel i wieloletni kierownik Dziecięcego Zespołu Regionalnego POGÓRZE-KORONECKA z Sędziszowej, instruktor Zespołu Regionalnego KORONKA z Bobowej. Laureat DRUZBACKI.  wiecej informacji).

Realizacja projektu zapewniła beneficjentom nie tylko powrót do przeszłości, do czasu dzieciństwa babć i dziadków, ale przede wszystkim pozwoliła ciekawie spędzić wolny czas oraz rozwijać swoje umiejętności. Objęcie projektem uczniów maleńkiej wsi Sędziszowa pozwoliło zintegrować i poszerzyć grono ludzi promujących lokalną kulturę, folklor i tradycję.

tekst – Małgorzata Laskowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *