Rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „JESTEM MAŁYM POLAKIEM W NIEPODLEGŁEJ  POLSCE” w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej

W dniu 9 maja 2018 roku w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej przeprowadzono rozstrzygnięcie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „JESTEM MAŁYM POLAKIEM W NIEPODLEGŁEJ  POLSCE”

Konkurs plastyczny „JESTEM MAŁYM POLAKIEM W NIEPODLEGŁEJ  POLSCE” zorganizowany został przez Przedszkole Samorządowe w Bobowej i adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola.

Celem konkursu było:

– Wzbudzanie w dzieciach uczuć patriotycznych i narodowej dumy

– Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

– Stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową

Przedmiotem konkursu było:

Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice o tematyce związanej
z symbolami narodowymi i tożsamością narodową.

Oceny prac konkursowych dokonała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w składzie:

1. Pani Barbara Bugno – technik plastyk

2. Pani Żaneta Framęga – plastyk fototechnik, animator kultury w CK Bobowa

3. Pan Mateusz Książkiewicz – prezes Fundacji „Pro-Regionis”, wydawca portalu bobowa24

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematem konkursu

– pomysłowość i oryginalność przekazu treści

– estetyka i ogólne wrażenie artystyczne

Regulamin konkursu określał, iż jeden uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę indywidualną. Dozwolona była jedna praca w przypadku rodzeństwa. Regulamin przychylał się do pomocy osoby dorosłej podczas wykonania pracy konkursowej.

Do konkursu zgłoszono 24 prace.

Po wnikliwych obradach i ocenie prac, Jury postanowiło nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

I miejsce: Tomasz Flądro

II miejsce: Natalia Tabiś

III miejsce: Kacper Woźniak

Gratulujemy!!!

Komisja konkursowa przyznała WYRÓŻNIENIA dla:

Igor i Cezary Gucwa

Michał Kipiel

Katarzyna Ćwikła

Weronika i Szymon Broniek

Mikołaj Langer

Franciszek i Agnieszka Ligęza

 

Komisja Konkursowa  i Organizator gratulują wszystkim małym artystom!

 

Dodatkowo w przedszkolu przeprowadzono głosowanie na najciekawszą pracę wśród rodziców lub najbliższych naszych podopiecznych odbierających dzieci z przedszkola.

W wyniku głosowania „Publiczności” I miejsce ex-aequo zajęli: Mikołaj Langer i Michał Kipiel

Gratulujemy!!!

Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz słodką niespodziankę dla każdego uczestnika konkursu.

Sponsorem nagród jest Fundacja „Pro-Regionis” za co serdecznie dziękujemy!!!

Wystawa pokonkursowa znajduje się w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

Postawy i zachowania patriotyczne należy rozwijać od najmłodszych lat. Rok jubileuszowy i 100. rocznica  odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją do angażowania się w różne przedsięwzięcia.