Rozpoczęto budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Rozpoczęto budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bobowa. Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości prawie 18,5  km.  na terenie Stróżnej i Bobowej. W miejscowości Stróżna planuje się przyłączenie 75 budynków mieszkalnych i Szkołę Podstawową, a w miejscowości Bobowa 30 budynków mieszkalnych.

Sieć wodociągowa o długości  ponad 4 km realizowana jest w miejscowościach Bobowa, Wilczyska i Stróżna,  do której planuje się przyłączenie 28 budynków. Wartość inwestycji wynosi około 5,5 mln. zł. Na tę inwestycję otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł  ze środków unijnych i krajowych w wysokości około 67%.