Rok działalności Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej

Już od ponad roku działa założony z inicjatywy Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miejskim w Bobowej. Podczas spotkania założycielskiego w dniu 28.12.2013r. z udziałem przedstawicieli Oddziału Rejonowego PCK w Gorlicach, tj. Jana Bugno, Renaty Śliwa i Katarzyny Bugno, powołany został Zarząd Klubu w skład którego wchodzą: Tomasz Kiełbasa – Prezes, Agata Semla – Wiceprezes, Michał Magiera – Skarbnik, Justyna Wiejaczka – Sekretarz oraz Wacław Ligęza, Małgorzata Kowalska, Adam Kowalski i Józef Magiera – Członkowie. Aktualnie klub zrzesza 96 członków – 19 kobiet i 77 mężczyzn.

Jak dotąd zorganizowano trzy akcje oddawania krwi. Pierwsza odbyła się 25 stycznia 2014 r., podczas której 48 osób oddało łącznie ok. 22 l krwi, druga 27 września 2014 r. dająca 10,35 l krwi a trzecia w minioną sobotę tj. 24 stycznia 2015 roku gdzie 21 osób oddało 9,45 l krwi. Ponadto na konto Klubu wiele osób oddawało krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Gorlicach. Podsumowując, członkowie klubu oddali łącznie ponad 60 litrów krwi.

Uczestnikami tych szlachetnych akcji byli przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Urzędu Miejskiego, służby zdrowia, mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości. Rejestracja, badanie poziomu hemoglobiny, krótka ankieta, badanie wykonane przez lekarza i już można położyć się na wygodnym fotelu. Na twarzach oddających krew gościł uśmiech, zadowolenie oraz duma z udziału w tak ważnej akcji, bo przecież ratującej życie innych osób, często tych najmłodszych.

Podczas obchodzonych przez Klub 56. Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 6 osobom zostały wręczone odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia. Byli to Piotr Gucwa, Adam Kowalski, Michał Magiera, Joanna Skórska, Janusz Bara i Sylwester Mucha. Ponadto z rąk Mariana Sikory Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach oraz Jana Bugno Przewodniczącego Rejonowej Rady Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach Burmistrz Bobowej otrzymał podziękowanie za propagowanie idei krwiodawstwa.

Głównym celem Klubu jest propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz stworzenie dogodnych warunków systematycznego oddawania krwi dla mieszkańców gminy. Planuje się również zorganizowanie oraz pobór krwi od kandydatów na dawcę szpiku podczas mobilnego krwiodawstwa.

Warto podkreślić, iż członkami Klubu są osoby regularnie oddające krew, które na swoim koncie mają kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt litrów oddanej krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *