Remonty w budynkach remiz w Bobowej oraz Wilczyskach

Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Bobowa oraz Wilczyska otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remonty remiz. Pozyskane środki to  kwota  18.500 zł. Ponadto Bobowa otrzymała 3 100 złotych na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków.

Wykonano:

  • remont sali szkoleniowej w OSP Bobowa
  • modernizację elewacji budynku remizy w Wilczyskach

Całkowity koszt to  37 tys. zł. dofinansowanie 50%.

OSP BOBOWA

OSP WILCZYSKA