Remont sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń na nowe przedszkole w SP w Strożnej

W czasie wakacji została wyremontowana sala gimnastyczna w SP w Stróżnej. Wartość zadania wyniosła około  50 000 zł. Ekipa remontowa dokonała m.in. demontażu parkietu, zaimpregnowała podłogę  oraz wykonała nową posadzkę z parkietu dębowego. Dopełnieniem remontu był montaż nowych osłon kaloryferów, drabinek, a także wykonanie słupków stalowych do gry w piłkę siatkową.

Dzięki tym pracom sala gimnastyczna stała się obiektem przyjaznym uczniom, bezpiecznym i zachęcającym do troski o  swoje zdrowie.

Zatroszczono się również o najmłodszych. Zaadoptowano stare pomieszczenie przeznaczone na kotłownię na potrzeby przedszkola. Mamy teraz piękną salę dla naszych  milusińskich, którzy mogą miło spędzić czas na nauce i  zabawie. Koszt generalnej adaptacji pomieszczenia wyniósł około 180 000 zł. Prace remontowe dotyczyły robót objętych projektem budowlanym.

Społeczność szkolna kieruje serdeczne podziękowania pod adresem Pana Burmistrza Wacława Ligęzy za sfinansowanie tych inwestycji.