Regulacje dotyczące eksploatacji nowych kotłów i kominków

Od 1 lipca 2017 r. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Z szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej uchwały zapoznać się można na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.