Przebudowa Rynku w Bobowej

W dniu 23 maja 2006r. wszczęto prace nad przebudową układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej w centrum miejscowości Bobowa.
Zadanie wspołfinansowane jest z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktutyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejsckich 2004 – 2006”, w zakresie działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na kwotę 450.000,00 zł.
Koszt inwestycji wynosi 1.177.553,37 zł.
Zakres robót obejmuje: energetykę, kanalizację, chodniki.
Termin zakończenia robót: do 30 września 2006r.
Zdjęcia z przeprowadzonych prac

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *