Projekt: „Stare jak nowe, koronczarstwo ludowe”- Zaproszenie

Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat oraz osoby dorosłe mieszkające na terenie gminy Bobowa do udziału w projekcie pn. „Stare jak nowe, koronczarstwo ludowe”

Zaplanowane zajęcia dla uczestników projektu to:

  • 100 godz. szkol.warsztatów dla dorosłych z zakresu tworzenia tradycyjnej koronki klockowej i  z wykorzystaniem współczesnego designu (2 grupy po 50 godz.)
  • 90 godz. szkol. warsztatów dla dzieci z zakresu tworzenia wyrobów koronczarskich metodą klockową oraz tworzenia murali z wykorzystaniem wzornictwa koronkowego (3 grupy po 30 godz.)
  • Podsumowanie projektu oraz stworzenie przenośnej wystawy prac wykonanych podczas warsztatów przez beneficjentów.

Projekt skierowany jest do 20  osób dorosłych i 36 dzieci w wieku 6-18 lat. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyć będzie w jednych, wybranych w formularzu: Zgoda na uczestnictwo w projekcie, warsztatach. Zajęcia odbywać się będą w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej. Termin realizacji w/w zajęć: czerwiec – październik 2017 r.

Chcesz wziąć udział w zajęciach? Wypełnij zgodę na uczestnictwo w projekcie i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu. Formularz zgody na uczestnictwo w projekcie dostępny jest w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz na stronie internetowej ck.bobowa.pl

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w okresie od 29.05.2017 r. do 9.06.2017 r. w godzinach od 8.00 do 15:00.

Informacje dotyczące projektu, w tym regulamin rekrutacji, znajdują się na stronie internetowej  Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa oraz na profilu facebook Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Projekt „Stare jak nowe, koronczarstwo ludowe” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1 Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

ZAPRASZAMY!