Projekt „Ja i kultura” zakończony!


28 lutego br. zakończył się projekt
Ja i kultura – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci wiejskich, którym od 1 października 2017 r. objętych było czterdziestu wychowanków Szkoły Podstawowej w Sędziszowej, czyli 100 % uczniów. Przypominamy, że projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic możliwy był dzięki Fundacji PZU, która przyznała na jego realizację 90% dofinansowania w ramach programu ogólnopolskiego „Fundacja PZU z Kulturą” Edycja: 2017.

40 dzieci oficjalnie zakończyło swoją przygodę z Kulturą dnia 27 lutego na podsumowaniu, w trakcie którego w obecności beneficjentów projektu, rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz członków stowarzyszenia omówiono poszczególne działania oraz zaprezentowano galerię zdjęć i prace dzieci – plakaty, słowniczki pojęć teatralnych, makiety teatru greckiego czy maski teatralne. Zwieńczeniem projektu były także przygotowane przez uczestników projektu i przedstawione 2 razy (dnia 22 grudnia i 22 stycznia w obecności władz gminy) jasełka – jako wyraz twórczej, teatralnej aktywności dzieci. Rozdano wówczas odbiorcom opracowane przez stowarzyszenie folderki prezentujące realizację poszczególnych zadań projektu.

Ideą projektu było stworzenie dzieciom możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, w tym w takich, których nie mają możliwości doświadczyć w swoich miejscowościach, jak np. balet czy opera. Przed uczestnikami stanęły otworem nie tylko krakowskie muzea, Opera Krakowska, teatry i instytucje muzyczne, ale także Binarowa i Biecz. Te dwie ostatnie miejscowości uczestnicy odwiedzili tuż przed zakończeniem projektu, w trakcie trwających ferii zimowych – 13 lutego. W Bieczu zwanym „Małym Krakowem” wraz z przewodnikiem zwiedzili Dom z Basztą, Kromerówkę i Turmę, w Binarowej zachwycali się pięknym kościółkiem wpisanym na listę światowego UNESCO.

Tekst i Fot.: Pani Anna Durlak- Ligęza