Program w Polskim Radiu

W dniu 18 stycznia 2011 roku Polskie Radio Kraków po raz kolejny realizowało na żywo z Urzędu Miejskiego w Bobowej audycję &#8222 Tu i teraz, czyli raport o stanie Małopolski&#8221 . Tematem programu był problem związany z nieuzyskaniem kontraktu z NFZ na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla Poradni Rehabilitacyjnej NZOZ &#8222 BOMED&#8221 w Bobowej.
W programie udział wzięli:
– Pani Lucyna Broniek i Pan Arkadiusz Jagła – Kierownictwo NZOZ &#8222 BOMED&#8221 w Bobowej,
– Pan Wacław Ligęza &#8211 Burmistrz Bobowej,
– Pan Zygmunt Fryczek – Radny Powiatu Gorlickiego, Dyrektor Centrum Szkoleniowo &#8211 Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio w Stróżach,
– Pan Tomasz Tarasek &#8211 Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sportu, Sołtys Wilczysk,
– Pan Stanisław Tabiś &#8211 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sołtys Sędziszowej,
– Pracownicy Poradni Rehabilitacyjnej NZOZ &#8222 BOMED&#8221 w Bobowej: Pani Dorota Smoszna, Pani Justyna Magiera, Pan Damian Florek,
– oraz ok. 50 mieszkańców gminy i okolic, byłych pacjentów Poradni.

Do Programu została zaproszona także Pani Barbara Bulanowska &#8211 Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Krakowie, która nie mogła wziąć osobiście udziału i przesłała na tą okoliczność list z wyjaśnieniami przyczyn nieprzyznania kontraktu dla NZOZ &#8222 BOMED&#8221 .

Program prowadzili dziennikarze Radia Kraków: Pan Jacek Bańka i Pan Maciej Wodziński, którzy przedstawili argumenty przemawiające za dalszym funkcjonowaniem Poradni tj.: dogodna lokalizacja umożliwiająca łatwy dostęp do usług, budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych, profesjonalne wyposażenie, wysoko wykwalifikowana kadra, krótki czas oczekiwania na zabiegi. Pacjenci przedstawili także skutki braku kontraktu, jakim jest ograniczony dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych w odległych miejscowościach, brak możliwości dojazdu i ponoszenia dodatkowych kosztów. Uczestnicy Programu zwrócili także uwagę na temat współpracy pracowników Poradni z pacjentami, którzy dobrze znają dolegliwości swoich pacjentów i w doskonały sposób się z nimi porozumiewają, nawet jeśli pacjentem jest osoba niepełnosprawna pozbawiona możliwości porozumiewania się w sposób werbalny. Pacjenci zaznaczyli, że Poradnia jako nieliczna w powiecie realizowała usługi dla osób neurologicznie chorych. Opinie Pacjentów jednoznacznie wskazywały, że domagają się przywrócenia kontraktu dla Poradni, gdzie mieli skrócony czas oczekiwania na zabiegi. Wyrazili oburzenie wobec postawy NFZ i brak akceptacji dla stanowiska NFZ dotyczącego rzekomego niespełniania wymogów formalnych, kiedy z dowodów wynika inna sytuacja.
Kategoryczne stanowisko w tej sprawie wyraził także Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, który podjął &#8222 walkę&#8221 , o to, aby Poradnia mogła funkcjonować, uzyskując również poparcie Radnych. Znając dobrze trudny teren i dobrze funkcjonującą od 10 lat Przychodnię, wyposażoną w niezbędny sprzęt i bardzo dobrą kadrę pracowników oraz zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne &#8211 niezbędne jest, aby Przychodnia nadal funkcjonowała. Samorząd przyczynił się do funkcjonowania tej Poradni, udostępnił pomieszczenia na świadczenie usług rehabilitacyjnych, poniósł koszty remontu i dostosowania obiektu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Burmistrz Bobowej wyraził nadzieję, że ostatecznie ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, głównie ze względu na pacjentów.

Na koniec Programu pacjenci wyrazili nadzieję, że &#8222 biurokratyczna machina&#8221 będzie kierowała się dobrem pacjenta a nie &#8222 małoistotnymi papierkami&#8221 , jak zostało to zawarte w piśmie NFZ oraz że Poradnia uzyska kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług rehabilitacyjnych, z których mieszkańcy gminy i okolic w dalszym ciągu będą mogli korzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *