Program ochrony powietrza w SP Bobowa

W piątek, 12.10.2018 r. dzieci z klasy 0 gr. III przy Szkole Podstawowej w Bobowej otrzymały od Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczacz powietrza w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.  Na tę okazję dzieci pod okiem wychowawczyni Pani Justyny Urbanek przygotowały montaż słowno-muzyczny o tematyce proekologicznej.

Najpierw wychowawczyni odczytała wszystkim zgromadzonym list od Marszałka Województwa Małopolskiego, który dotyczył wyżej wymienionego projektu i zachęcał do dbania o poprawę jakości powietrza.

Następnie dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o ochronie lasów i powietrza oraz przedstawiły życie leśnych zwierząt w zanieczyszczonym środowisku. Scenki miały na celu promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę powietrza, które jest nam wszystkim niezbędne do funkcjonowania.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dyrektor szkoły Pan Adam Urbanek, wychowawczynie pozostałych oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi podopiecznymi oraz liczna grupa rodziców.