„Poznajemy siebie, poznajemy Małopolskę…”

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic realizowało projekt „Poznajemy siebie, poznajemy Małopolskę…” dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Małego Grantu.
18 czerwca 2022 roku zorganizowaliśmy edukacyjno-integracyjną wycieczkę do Krakowa.
Zwiedzaliśmy z przewodnikiem Wawel – Prywatne Apartamenty Królewskie. Następnie korzystając ze świetnego audioprzewodnika (w języku polskim i języku ukraińskim – dla gości) zwiedzaliśmy Katedrę na Wawelu, Dzwon Zygmunta, krypty z grobami królów i wieszczów Polski.
W drodze na krakowski Rynek, zatrzymaliśmy się na obiad przy królewskiej ulicy Grodzkiej. Potem zwiedziliśmy jeszcze Podziemny Rynek Krakowa i mogliśmy podziwiać z bliska Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim.
Słuchaliśmy też hejnału z wieży mariackiej. Po zakupieniu drobnych pamiątek, obwarzanek krakowskich i degustacji lodów udaliśmy się w podróż powrotną. Myślimy, że mimo zmęczenia pobyt w królewskim mieście Krakowie na długo zapadnie uczestnikom w miłej pamięci.
W wyjeździe uczestniczyło 30 beneficjentów z różnych grup wiekowych. Byli to goście z Ukrainy i mieszkańcy Sędziszowej, Siedlisk, Bobowej. Organizatorem i kierownikiem wycieczki edukacyjno- integracyjnej była pani Anna Wiejaczka (wolontariat).
Podsumowanie zadania odbyło się 19 czerwca 2022 roku. Na spotkaniu integracyjnym mieliśmy okazję porozmawiać ze sobą a także jeszcze lepiej się poznać.
Członkowie i sympatycy stowarzyszenia stworzyli miłą atmosferę zarówno na wyjazdach i warsztatach w ramach projektu jak i na spotkaniu.
Wszyscy zarówno goście z Ukrainy jak i mieszkańcy gminy Bobowa mieli okazję do atrakcyjnego i edukacyjnego poznawania naszej pięknej Małopolski.
Na zakończenie spotkania uczestnicy projektu otrzymali drobne upominki związane z dziedzictwem kulturowym Bobowej i okolic z koronką klockową.
Pani Małgorzata Laskowska i pani Jadwiga Śliwa 24 czerwca zaprosiły naszych gości na wystawę koronki klockowej do Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, gdzie mogły podziwiać kunszt pracy koronkarki i koronki sławiące Bobową.
Wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu dziękujemy.
Pokazał on, że mieszkańcy gminy Bobowa są otwarci na pomoc innym i gościnni. Tak wypowiadali się w ankiecie uczestnicy projektu.

Tekst: Anna Wiejaczka