Pożegnanie Honorowego Obywatela Gminy Bobowa Prof. dr hab. inż. Leszka Stocha

W piątek, 23 stycznia 2015 r. delegacja radnych oraz mieszkańców Gminy Bobowa pod przewodnictwem Burmistrza Wacława Ligęzy pożegnała  śp. Leszka Stocha, rodowitego Bobowianina, wybitnego uczonego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Msza św. żałobna została odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Klemensa w Wieliczce. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Pan Robert Gryzik, który wykonał na skrzypcach utwory żałobne z akompaniamentem organów.

Po mszy św. mowę pożegnalną wygłosił Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza. Zwrócił uwagę na wielkie zasługi śp. Profesora Leszka Stocha dla Gminy Bobowa, którą promował nie tylko w kraju, ale również za granicą. Wspominał, jak podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 4 lipca 2011 r., gdy otrzymywał godność Honorowego Profesora tej uczelni, w swoim wystąpieniu wobec licznie zebranych wybitnych osobistości z niezwykłą życzliwością mówił o Bobowej, podkreślając zmiany zachodzące w ostatnich latach wskazując równocześnie na rozwój Gminy w wielu dziedzinach życia społecznego. Ten fragment wystąpienia przyjęty został przez zebranych z wielkim entuzjazmem. Podkreślił emocjonalny związek śp. Profesora z Bobową – rodzinnym miastem i godne naśladowania powracanie do korzeni. Jesteśmy dumni, że z Bobowej wywodziła się tak wybitna osobowość. Był niekwestionowanym autorytetem naukowym dla młodego pokolenia. Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Profesorowi Leszkowi Stochowi 11 listopada 2011 roku było wyrazem wielkiego szacunku i uznania dla człowieka, który rozsławiał Bobową, troszczył się o nasze miasto i mimo tego, że od wielu lat mieszkał poza Bobową, nosił w sercu ziemię bobowską. Niezwykle pracowitemu życiu profesora towarzyszył życzliwy i przyjazny stosunek do ludzi, wyrażający się gotowością rady, pomocy i współpracy. Mottem życiowym Pana Profesora było służenie innym, co dawało Mu szczególny powód do satysfakcji. Był wzorem uczonego, nauczyciela i przyjaciela.

Rodzinne miasto Profesora reprezentowała również orkiestra dęta z Bobowej oraz poczet sztandarowy jednostki OSP z Bobowej.

Burmistrz Wacław Ligęza złożył na trumnie ziemię przywiedzioną z Bobowej, którą tak bardzo ukochał Profesor. Ziemia ta została włożona do mogiły. To symboliczny gest od Bobowian, którzy pamiętali przywiązanie Profesora do naszego miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *