Powódź w naszej gminie – bilans

W związku z ostrzeżeniami przed powodzią w dniu 14 maja 2014 r. Burmistrz Wacław Ligęza zorganizował posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zarządu Gminnego OSP w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego podczas powodzi. Poprosił  przedstawicieli OSP, Policji, Sołtysów i operatorów sprzętu ciężkiego żeby na czas pesymistycznych prognoz pogody byli w gotowości. Przypomniał skład osobowy stałego dyżuru oraz obowiązki dyżurujących. Omówił kwestie sił i środków jakimi dysponuje Urząd Miejski  oraz jednostki OSP do działań powodziowych. Poinformował o przepływie informacji pomiędzy służbami oraz o rzetelności komunikatów przekazywanych do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach.

Na skutek intensywnych opadów deszczu w dniu 15.05.2014r. o godz. 14:00 zostało ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Bobowa, oraz wprowadzony całodobowy dyżur w Urzędzie Miejskim, który odwołano o godzinie 7:30 dnia 19.05.2014r. W tym okresie dwa razy został ogłoszony alarm powodziowy: o godz. 15:00 15.05.2014r,  oraz o godz. 17:00 16.05.2014r. Podczas powodzi uruchomiono wszystkie  jednostki OSP z terenu Gminy Bobowa, które pomagały napełniać i układać worki z piaskiem. W dniu 16 maja na prośbę Burmistrza  zostało skierowane przez PSP w Gorlicach 12 jednostek OSP z terenu Powiatu Gorlickiego, około 150 strażaków walczyło z powodzią w Gminie Bobowa. Wydano 8 tysięcy worków na piasek, i zakupiono 387 m3 piasku. Do akcji ratowniczej zostały wynajęte dodatkowe samochody (m.in. do dowozu piasku) oraz koparki (do udrażniana przepustów). Dzięki dobrze zorganizowanej akcji ratowniczej udało się zabezpieczyć wiele obiektów i domów. W miejscach, gdzie drogi były nieprzejezdne działały koparki. Dla mieszkańców, którym woda z rzeki zalała studnie wydano do dezynfekcji chloraminę T oraz podchloryn sodu, dla 100 rodzin wydano 1.800 szt. 5- cio litrowych butelek wody oraz  zestawy środków czystości dla 27 rodzin.

W dniach 18 i 22 maja 2014 r. Burmistrz objeżdżał teren Gminy tam gdzie sytuacja była najgorsza, spotkał się z mieszkańcami i sołtysami.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  złożony został wniosek o przyznanie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wysokości do 6 tys.  Pracujące na terenie Gminy Komisje potwierdziły straty w 98 budynkach mieszkalnych sporządzając stosowne protokoły, które zostały przesłane do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Wnioskowana kwota to: 347.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *