Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Bobowa poprzez zakup niezbędnego wyposażenia

Gmina Bobowa dokonała zakupu wyposażenia do wielofunkcyjnego domu kultury w Jankowej w ramach zadania pn. Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Bobowa poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”. Celem tego zadania było stworzenie optymalnych warunków dla działalności w zakresie edukacji kulturalnej jak również poprawy dostępu społeczności lokalnej do wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Bobowa.

W ramach zadania zakupiono meble, rolety okienne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz instrumenty i akcesoria muzyczne.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to 130 330,00 zł. Realizacja tego zadania nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia finansowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach ogłoszonego w 2013 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy z Programu MKiDN Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury Gmina Bobowa uzyskała na ten cel 100 000,00 zł na co stanowi 76,73% całości zadania. Pozostała kwota w wysokości 30 330,00 zł, (23,27 % całości zadania) stanowiła wkład własny Gminy Bobowa konieczny do otrzymania dofinansowania.

Za wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie dziękujemy!

min-kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *