Pół miliona dofinansowania na budowę wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej

Wczoraj w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes dla beneficjentów z rejonu Sądecczyzny, którzy otrzymali dofinansowanie na realizację zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uroczystości udział wziął także Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, który  z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa oraz przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej odebrał promesę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej”. Wartość zadania to 998 549,35 zł, a kwota dotacji wynosi 499 372,00  zł.