Pokażmy swój patriotyzm – wywieśmy flagi

Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Bobowa
o wywieszenie flagi narodowej dla uczczenia Święta Niepodległości.

Pokażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji. Bądźmy dumni
z bycia Polakami !

                                      

Przewodnicząca Rady Miejskiej                             Burmistrz Bobowej

   Małgorzata Molendowicz                                      Wacław Ligęza