„Pisk Białego Orła” na 100-lecie niepodległości Polski w Stróżnej

W dniu 13 listopada z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróżnej przygotowali patriotyczny spektakl
pt. „Pisk Białego Orła”. Rozpoczęciem akademii było wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego. Następnie dyrektor szkoły mgr Andrzej Płaziński wprowadził wszystkich
w  patriotyczny klimat i  serdecznie powitał zaproszonych gości. Uroczystość swoją obecnością  zaszczycili:  Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Sołtys Stróżnej Pani Barbara Baran, Radna wsi Stróżna Urszula Mucha, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Ligęza oraz zasłużony mieszkaniec wsi Pan Henryk Sarkowicz.
Młodzież w piękny i wzruszający sposób przedstawiła historię dotkniętej wojenną traumą rodziny, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną trwogę – wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos – pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność.
Wszyscy oglądający spektakl byli pod wielkim wrażeniem gry uczniów i przekazu, jaki niósł  ze sobą scenariusz przygotowany przez panią Lidię Waśkowską, pana Daniela Durlaka oraz pana Tomasza Taraska, który wzbogacił całą uroczystość pięknymi pieśniami patriotycznymi.
Po uroczystej akademii pan Henryk Sarkowicz opowiedział o napisanej przez siebie monografii dotyczącej Stróżnej i przedstawił ważne nazwiska tutejszych mieszkańców, którzy oddali życie za Ojczyznę. Następnie pan dyrektor wręczył nagrody książkowe dla laureatów Dyktanda Niepodległościowego w kategorii klas 7 i 8 SP zorganizowanego przez panią Marię Włudyka. Ostatnią częścią uroczystości było podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Stróżna- Moja Mała Ojczyzna” zorganizowanego przez panią Agatę Jankowską oraz panią Zofię Szura. Nagrodami za najlepsze plakaty były książki oraz pluszaki ufundowane przez Radę Rodziców oraz sieć handlową Biedronka. Poza konkursem zostały zaprezentowane obrazy malowane farbami na płótnie przez przewodniczącą Rady Rodziców. Tematem obrazów był ogólny widok naszej małej ojczyzny- Stróżnej i budynek szkoły z dawnych lat.