Otwarta Strefa Aktywności w Bobowej jest już gotowa

W dniu 7 grudnia 2018 roku odbył się odbiór Otwartej Strefy Aktywności w Bobowej. Gmina Bobowa uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. Zrealizowane roboty zostały wykonane na łączną kwotę brutto  w wysokości 205 624,14 zł.

Otwarta Strefa Aktywności powstała obok Stadionu Sportowego w Bobowej. W ramach zadania zostały wybudowane obiekty małej architektury sportowej i rekreacyjnej tj. 6 urządzeń siłowych typu fitness, 4 urządzenia do zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu, a także chodnik prowadzący do Otwartej Strefy Aktywności. Projekt swoim zakresem objął także nasadzenia zieleni oraz ogrodzenie placu, na którym powstała OSA.