Oddaj swój głos na ciekawą inicjatywę

Stowarzyszenie GRYF w partnerstwie z Firmą Rogala, Spółka z o. o., ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa stara się o dofinansowanie dla dwóch inicjatyw mających na celu poprawę standardu życia mieszkańców gminy Bobowa.

Pierwsza inicjatywa to zadanie pn. „Stworzenie przestrzeni wspólnych dla społeczności lokalnych poprzez budowę oświetlenia uliczno – parkowego i strefy wypoczynku przy ulicy Sportowej w Bobowej”. W ramach inwestycji planuje się budowę oświetlenia uliczno – parkowego wzdłuż ulicy Sportowej,  zagospodarowanie terenu zieleni oraz usytuowanie na chodniku wzdłuż ulicy ławek i koszy na śmieci dla spacerujących tam osób. Realizacja zadania wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z ulicy Sportowej.

Druga inicjatywa to zadanie pn. „Bliżej kultury – oferta kulturalna dla mieszkańców Gminy Bobowa”. Zadanie ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Bobowa dostępu do oferty kulturalnej oraz kształtowanie świadomości kulturowej, poprzez organizację cyklu wyjazdów na spektakle teatralne i do opery.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wyżej wymienionych inicjatyw jest uzyskanie jak największej liczby głosów w ogólnodostępnym głosowaniu internetowym. Każdy z nas może oddać jeden głos dziennie na każde z zadań. Dodatkowo posiadacze paragonów ze sklepu Delikatesy Centrum mają okazję do zdobycia dodatkowych punktów. Głos oddany za pomocą paragonu liczony jest pięciokrotnie lub dziesięciokrotnie, w zależności od kwoty na paragonie:

  • z paragonem do 15 zł można zdobyć 5 dodatkowych punktów,
  • z paragonem powyżej 15 zł – można zdobyć 10 dodatkowych punktów.

Na zadanie pn. „Stworzenie przestrzeni wspólnych dla społeczności lokalnych poprzez budowę oświetlenia uliczno – parkowego i strefy wypoczynku przy ulicy Sportowej w Bobowej” głosować należy z paragonami z Delikatesów Centrum, ul Grunwaldzka 59 (obok piekarni) natomiast na zadanie pn. „Bliżej kultury – oferta kulturalna dla mieszkańców Gminy Bobowa” paragonami z Delikatesów Centrum, ul. Węgierska 25 (w centrum Bobowej).

1. Bliżej kultury – Delikatesy Centrum w Bobowej, ul. Węgierska 25

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/glosuj/?province=Malopolskie&county=gorlicki&city=bobowa&title=bli%C5%BCej%20kultury&category=KULTURA&budgetCategory=51&currentPage=1

2. Stworzenie przestrzeni – Delikatesy Centrum w Bobowej, ul. Grunwaldzka 59

https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/glosuj/?province=Malopolskie&county=gorlicki&city=bobowa&title=stworzenie%20przestrzeni&category=PRZESTRZEN_WSPOLNA&budgetCategory=50&currentPage=1

Głosowanie trwa od 15 sierpnia 2018 r. do 14 października 2018 r. Każdy głos się liczy!

 Szczegóły na stronie internetowej https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/