Oddaj krew i uratuj innych

Burmistrz Bobowej oraz Zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Bobowej zwracają się z prośbą do osób, które przebyły COVID-19 do oddawania osocza lub krwi pełnej. W chwili obecnej chorzy leczeni są osoczem ozdrowieńców zawierającym przeciwciała przeciwko temu wirusowi, które umożliwia łagodniejszy przebieg choroby.

Dawcą może być osoba, która:

– przechorowała Covid-19 i została wyleczona,

– minął okres 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,

– jest w wieku 18-65 lat,

– spełnia kryteria określające wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników.

Wszystkich chętnych do bezinteresownego dzielenia się tak cennym lekiem zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oddział Gorlice od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00. Ponadto informujemy, że osoby po przebytej transfuzji oraz ciąży w pierwszej kolejności poddawane są badaniom serologicznym wykonywanym we wspomnianym wyżej punkcie w każdy czwartek i piątek. Pomagajmy!