Odbiór wyremontowanej drogi Siedliska – Sędziszowa – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981

W dniu 8 września 2020 roku dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981) w miejscowości Siedliska i Sędziszowa”.

Zakres prac obejmował: położenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie oznakowania poziomego jezdni, budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem, wykonanie przejścia dla pieszych z jego oświetleniem z lamp hybrydowych solarnych, uzupełnienie obustronnych poboczy kruszywem, oczyszczenie rowów i przepustów oraz umocnienie skarp rowów od strony nasypu drogowego płytami ażurowymi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 477 880,98 złotych. Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Droga ta będzie stanowiła dojazd m.in. do Żłobka Samorządowego, Centrum Usług Wspólnych, Domu Kultury, remizy OSP oraz dla mieszkańców Sędziszowej.