Odbiór rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilczyskach

W dniu 6 listopada 2020 roku dokonano odbioru rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Wilczyskach. Z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów po wdrożonej reformie oświatowej i wprowadzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podjął decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej w Wilczyskach. Rozbudowa ma na celu zapewnić uczniom tej szkoły odpowiednie warunki do nauki oraz poprawić bezpieczeństwo i warunki sanitarno-higieniczne.

Dzięki rozbudowie powstała dodatkowa powierzchnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wybudowane zostały bowiem 2 duże sale lekcyjne – jedna na parterze, a druga na piętrze.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 526 000 złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Państwa w kwocie 115 390 złotych.