Odbiór prac remontowych sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Remont 5 sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa”, część II – Szkoła Podstawowa: Brzana, Siedliska, Wilczyska. Prace zostały wykonane zgodnie z prawem budowlanym, fachowo i rzetelnie przez Zakład Remontowo – Budowlany, Marek Fecko, ul. Chruślicka 69, 33-300 Nowy Sącz. Wartość zadania wyniosła 424 948,71 zł. Gmina Bobowa na zadanie uzyskała dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.