Odbiór prac budowlanych w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej

Przedmiotem inwestycji była przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka.
Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania miała na celu wydzielenie pomieszczeń żłobka tj. sala żłobka, pom. sanitariatów, kuchnia, zmywalnia, szatnia i pom. na wózki. Przebudowa polegała na wyburzeniu istniejących ścian i wycięciu nowych otworów w istniejących ścianach. Nowe pomieszczenia wydzielone zostały za pomocą ścian działowych gr 12 cm. Do nowo powstałych pomieszczeń doprowadzone zostały kanały wentylacyjne wpięte do istniejących kanałów wentylacyjnych. Za pomocą nawietrzaków podokiennych  zostało doprowadzone świeże powietrze do powstałych pomieszczeń.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej przedstawia się następująco:

  • Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej  –   434,06 [m2]
  • Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku szkoły po przebudowie  –   434,06 [m2]
  • Powierzchnia użytkowa istniejącej części objętej przebudową  –   149,34 [m2]
  • Powierzchnia użytkowa zaprojektowanej części objętej przebudową  –   146,73 [m2]