Obchody 75 – lecia OSP Siedliska

7 maja 2022 roku w Siedliskach odbyły się obchody 75 – lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach, której przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Janusz Psonak.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP z Siedlisk pod batutą Pana Roberta Motyki do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach gdzie odbył się uroczysty apel. Nastąpiło podniesienie flagi państwowej i został odegrany hymn Polski. Następnie pod pomnikiem Św. Floriana złożono wiązankę kwiatów.

Prezes OSP Siedliska dh Józef Magiera powitał zaproszonych gości, poczty sztandarowe i przedstawił krótki rys historyczny OSP Siedliska.

Uroczystość swą obecnością zaszczyli: Radna Województwa Małopolskiego Pani Jadwiga Wójtowicz, Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Krzysztof Kosiba, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach dh Przemysław Wszołek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bobowej dh Tomasz Tarasek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach mł. bryg. Piotr Ostrowski, Prezes OSP Biesna dh Janusz Kotowicz, Komendant gminny Związku OSP RP w Bobowej dh Stanisław Pękala, Proboszcz parafii Siedliska ks. Janusz Psonak, Kapelan strażaków z gminy Bobowa ks. Piotr Pośliński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siedliskach Pan Wiesław Job, Radne gminy Bobowa Pani Maria Zarzycka i Pani Ewa Truchan, Prezes Orkiestry Dętej w Siedliskach Pan Patryk Korzeń, Sołtys Siedlisk Pan Zdzisław Górka, Pan Marek Warzycki.

Dokonany został akt dekoracji sztandaru jednostki OSP w Siedliskach Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Za zasługi dla pożarnictwa zasłużonym strażakom z OSP w Siedliskach wręczono odznaczenia: Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał dh Mariusz Ziomek, Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał dh Jan Górski, Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał dh Damian Mucha, Medal Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej otrzymali dh Stanisław Siedlarz i dh Stanisław Wiejaczka, Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał dh Krzysztof Marszał.

Głos zabrał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, który podziękował druhom za trud, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy, a także bezinteresowną służbę i pomoc drugiemu człowiekowi, życząc zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz opieki św. Floriana.

Na ręce Prezesa OSP w Siedliskach Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz przekazali okolicznościowy grawerton.

Głos zabierali również zaproszeni goście: Radna Województwa Małopolskiego Pani Jadwiga Wójtowicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej Pani Małgorzata Molendowicz, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Krzysztof Kosiba, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gorlicach dh Przemysław Wszołek,  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach mł. bryg. Piotr Ostrowski.

Na zakończenie uroczystości wręczono zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki po czym nastąpiło złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości z okazji obchodów jubileuszu 75 – lecia OSP Siedliska.