Nowy parking w Bobowej

12 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru zadania pn. „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania w Bobowej, obok zajezdni autobusowej został wybudowany nowy parking. Całkowita wartość zadania 1 421 063,00 zł, dofinansowanie wyniosło 1 192 325,61 zł.