Niedziela Palmowa w parafii pw. Wszystkich Świętych w Bobowej

W dniu 25 marca 2018r. na placu Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej zgromadzili się tłumnie wierni, którzy tradycyjnym zwyczajem upamiętnili przybycie Jezusa do Jerozolimy święcąc palmy wielkanocne. Proboszcz parafii ks. dr Marian Chełmecki odczytał fragment Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, po czym nastąpiła uroczysta procesja wokół świątyni oraz nabożeństwo.

Palmy wielkanocne, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie wzięły udział w Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Ręcznie wykonane, oryginalne dzieła zostały nagrodzone upominkami, których fundatorem była Parafia w Bobowej.