Nie wszystko do ścieku!

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej apeluje o NIEWRZUCANIE do kanalizacji wszelkiego rodzaju odpadów i traktowania urządzeń sanitarnych jak koszy na śmieci.

Codziennie w ogromnych ilościach do sieci kanalizacji trafiają m.in. chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, waciki, patyczki do uszu, tampony, podpaski, pieluszki, ubrania, ręczniki, resztki jedzenia, obierki z ziemniaków i warzyw, zużyte prezerwatywy, olej, farba, kartki, martwe zwierzęta, lekarstwa, gruz, piasek – i wiele innych rzeczy.

Stanowi to realne zagrożenie dla sprawnego działania sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji niekorzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego i prowadzi do licznych awarii sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków!

Wrzucanie śmieci do sieci kanalizacji sanitarnej generuje duże koszty eksploatacji, co w przyszłości może doprowadzić do wzrostu cen za odprowadzanie ścieków.