Nauczyciele otrzymali nagrody od Burmistrza

W dniu 7 listopada 2019 r. Burmistrz  Bobowej Wacław Ligęza wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. W tym roku w gronie wyróżnionych znaleźli się:

Pani Maria Ziomek  – nauczyciel   w  Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej za osiągnięcia  dydaktyczno-artystyczne, oraz zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego poprzez  przygotowanie  dzieci  pięcioletnich  i sześcioletnich prezentujących układy taneczne tańców narodowych podczas uroczystości  organizowanych przez Samorząd Gminy Bobowa w roku Jubileuszu   100 – Lecia  Odzyskania Niepodległości Polski, oraz Jubileuszu 680-lecia lokacji Miasta Bobowa, 10-lecia przywrócenia praw miejskich i patronatu św. Zofii nad Miastem Bobowa.

Pan Zbigniew Ligęza – nauczyciel  w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach za osiągnięcia  w działalności dydaktyczno-sportowej  i wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu  województwa i kraju uzyskane ze swoimi uczennicami, a w szczególności za wprowadzenie 5 zawodniczek do kadry narodowej  juniorek młodszych.

Pan Andrij Drażnycia – nauczyciel  gry na flecie w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej za osiągnięcia  dydaktyczno-artystyczne, oraz zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego, a w szczególności za  wielokrotne koncerty orkiestry dętej działającej  przy  Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej uświetniające uroczystości organizowane  przez Samorząd Gminy Bobowa, w tym przygotowanie  koncertu na  Jubileusz 680-lecia Lokacji Miasta Bobowa, 10-lecia przywrócenia  praw miejskich  i patronatu św. Zofii nad Miastem Bobowa.

Pan Karol Grzeszczuknauczyciel gry na akordeonie w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej za osiągnięcia  dydaktyczno-artystyczne, oraz zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego, poprzez wielokrotne prezentowanie koncertów akordeonowych uświetniających  uroczystości organizowane przez Samorząd Gminy Bobowa, w tym  podczas Jubileuszu 680-lecia Lokacji Miasta Bobowa, 10-lecia przywrócenia praw miejskich i patronatu św. Zofii nad Miastem Bobowa.

Pani Patrycja Kruczek –   nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej za osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego,  a w szczególności za  przygotowanie występów chóru szkolnego  działającego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej  na  uroczystości organizowane  przez Samorząd Gminy Bobowa, w tym podczas obchodów Jubileuszu 680-lecia Lokacji Miasta Bobowa, 10-lecia  przywrócenia praw miejskich i patronatu św. Zofii nad Miastem Bobowa.