Narodowe Czytanie w Bobowej

Kolejny już raz Biblioteka Publiczna w Bobowej bierze udział w Narodowym Czytaniu. Rok 2020 jest wyjątkowy ze względu na epidemię Koronawirusa, jednak tradycją lat ubiegłych również w tym roku przystępujemy do wspólnego czytania, które powinno jeszcze bardziej nas zjednoczyć. Narodowe Czytanie przypada na czas odbywającego się w Bobowej XXI Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w związku z powyższym również  zagraniczni goście będą mogli usłyszeć fragmenty wybitnego działa polskiego romantyzmu jakim jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Dbając o bezpieczną formę fragment Balladyny został wcześniej nagrany na terenie parku przyrodniczo – geologicznego w Bobowej, a w dniu 4 września 2020 r.  wyemitowany w sali widowiskowej „Koronka” dla uczniów szkół średnich. W tegoroczną edycję Narodowego Czytania włączyli się czynni i emerytowani nauczyciele z Gminy Bobowa.