Moje dochody, wydatki, oszczędności.

Przedstawiciele Szkolnej Kasy Oszczędności wraz z opiekunem T. Skrzypek na  apelu szkolnym przedstawili realizację kolejnego zadania w ramach konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Corocznie przystępując do konkursu oprócz gromadzenia środków na książeczkach i w kasie SKO podejmujemy i realizujemy szereg zadań  upowszechniających systematyczne oszczędzanie, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie  u uczniów postaw przedsiębiorczości.

Uczniowie klasy piątej poprzez przygotowaną scenkę pt.: „Oszczędność to wielki dochód” popularyzowali praktyki oszczędzania w życiu codziennym wśród dzieci i młodzieży oraz wskazywali drogi racjonalnego gospodarowania własnymi środkami. Przedstawienie pokazało uczniom, że oszczędzanie pozwoli im na spełnienie marzeń, a w przyszłości zapewni dostatek.

Od wielu lat kolektyw SKO przeprowadza akcję „Zbiórki surowców wtórnych”, dbając w ten sposób o własne środowisko, ucząc się segregacji odpadów i oszczędzania. Przewodniczący SKO przedstawił przebieg i wyniki tegorocznej zbiórki oraz zachęcił do dalszej segregacji surowców. Poprzez aktywne włączanie  się w akcję pozyskujemy środki finansowe, które przeznaczamy na organizację wycieczek, wyjazdy do kina i teatru.

Ponadto w czasie apelu ogłoszono kolejne akcje charytatywne: „Góra Grosza”, „Zostań Świętym Mikołajem”, „Zakrętki dla Wiktorii”, uwrażliwiające naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Uczniowie rokrocznie poprzez aktywny udział w  akcjach z wielkim sercem i zaangażowaniem pomagają potrzebującym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *