Modernizacja bioreaktora nr 2 w Oczyszczalni Ścieków w Siedliskach

Odbył się odbiór cząstkowy zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Siedliska gm. Bobowa działka nr 818/2. Wymiana systemu napowietrzania. Prace zostały wykonane w bioreaktorze nr 2. Zakres prac obejmował:

– wymianę systemu napowietrzania mechanicznego ścieków na system drobnopęcherzykowy

– dobór niezbędnych urządzeń i armatury, w szczególności dmuchaw, mieszadeł, przepustnic

– modyfikację algorytmu sterowania pracą oczyszczalni ścieków.