Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Bobowej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w dniu 1 października 2019 r. w sali widowiskowej „Koronka” spotkali się członkowie Klubu Seniora Gminy Bobowa. Zebranych powitała i życzenia złożyła prezes Klubu – Ewa Szpila.
W polskim kalendarzu można znaleźć kilka dat, do których przypisane jest to święto: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora. Jak więc widać rola seniorów w życiu całego społeczeństwa jest dostrzegana
i doceniana.
Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, prezes Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej Bogdan Krok oraz Joanna Malec przedstawicielka Centrum Kultury
i Promocji Gminy Bobowa.
Burmistrz Bobowej w swoim wystąpieniu, złożył seniorom życzenia wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podziękował również za wkład pracy w integrację tego środowiska. Podkreślił, jak ważną rzeczą jest wyciągnięcie ludzi z domów, szczególnie tych starszych, zachęcanie do aktywności, oraz otaczanie ich opieką
i serdecznością.