Matura w bobowskim ZSO

100% zdawalności w Ogólniaku i 90% zdawalności w Technikum – to sukces tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Wprawdzie we wszystkich 4 liceach ogólnokształcących powiatu gorlickiego (nie licząc liceów dla dorosłych) maturzyści poradzili sobie bardzo dobrze z maturą, gdzie odsetek zdawalności był bardzo wysoki, to tym razem naszej szkole przypadło w udziale być na pierwszym miejscu. Trzeba dodać, że nasz Ogólniak jako jedyny nie tylko w powiecie gorlickim, ale również w sąsiednim powiecie nowosądeckim i tarnowskim ma najwyższy, 100 % wynik zdawalności. 90 % zdawalności plasuje nasze Technikum na trzecim miejscu wśród 9 techników powiatu gorlickiego.

Wynik ten należy uznać za bardzo wysoki i należy dodać, że jest to drugi sukces tegorocznych maturzystów, gdyż w lutym br. uzyskali oni najwyższy w powiecie gorlickim odsetek zdawalności egzaminów zawodowych. Jesteśmy dumni z tego co osiągnęliśmy w tej szkole – to słowa, które miło słyszeć z ust absolwentów odbierających od wtorku swoje świadectwa maturalne. Gratulacje i słowa uznania należą się uczniom, nauczycielom oraz rodzicom, wysiłek i wspólna praca zaowocowały dużym sukcesem.

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/9-aktualnosci/682-matura-w-bobowskim-zso