Małopolski Tele-Anioł

W dniu 9 sierpnia 2019 r. burmistrz Bobowej – Pan Wacław Ligęza, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  list intencyjny dotyczący przystąpienia  do współpracy przy realizacji projektu pn.  „Małopolski Tele-Anioł”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu „Małopolski Tele-Anioł”  jest zorganizowanie  systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. W ramach projektu podopieczny dostanie opaskę na nadgarstek, a wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Ratownicy medyczni po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej pomocy lub wsparcia adekwatnego do wezwania. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli także zadzwonić. Uzyskają pomoc wykwalifikowanej kadry specjalistów w sprawach życia codziennego oraz informację np. o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej czy dostępnych formach aktywizacji społeczno-ruchowej i kulturalnej w najbliższej okolicy. Uczestnicy będą mogli skorzystać także ze wsparcia asystentów teleopieki i psychologa – będą mogli zadzwonić do telecentrum, żeby się poradzić, zwierzyć z problemów lub po prostu porozmawiać.