„MAŁA RETENCJA – WIĘCEJ WODY DLA PRZYRODY” – Projekt w SP Brzana

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „ Mała retencja – więcej wody dla przyrody” zorganizowanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody  (dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). Projekt miał na celu przybliżenie negatywnego zjawiska, jakim jest utrata wody ze środowiska naturalnego oraz metody przeciwdziałania poprzez małą retencję.
W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje z wykorzystaniem filmu edukacyjnego, broszur informacyjnych oraz komiksu o tematyce związanej z retencjonowaniem wody. Jedna grupa uczniów  uczestniczyła również w zajęciach terenowych, które odbyły się 27.09.2021 r. na terenie Nadleśnictwa Gorlice. Podczas warsztatów uczniowie zaznajomili się z zasadami małej retencji, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt na danym obszarze oraz sporządzali dokumentację fotograficzną. W zajęciach terenowych uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gorlicach. Na zakończenie zajęć odbyło się wspólne ognisko.