Laboratoria przyszłości powstaną w szkołach na terenie naszej gminy

Gmina Bobowa uzyskała 347 400 zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest budowanie wśród uczniów kompetencji z zakresu: nowoczesnej technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Uczniowie wykorzystają zakupiony sprzęt do eksperymentowania i zdobywania nowych praktycznych umiejętności związanych technologiami przyszłości.

Do szkół zostaną zakupione między innymi:

  • drukarki 3D z osprzętem
  • stacje lutownicze i stanowiska do programowania mikrokomputerów
  • sprzęt Audio/Video do transmisji na żywo
  • sprzętu i oprogramowanie związane z wirtualną rzeczywistością VR

Wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Bobowa zostały zakwalifikowane do udziału w programie „Labolatoria przyszłości” otrzymają fundusze na jego realizację:

  • Szkoła Podstawowa w Stróżnej 30 000,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej 30 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej 137 400,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 30 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach 60 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich 60 000,00 zł