Konsul Generalny Węgier w Krakowie z wizytą w Bobowej

W dniu 2 grudnia 2020 w Bobowej gościł Konsul Generalny Węgier w Krakowie  Pan Tibor Gerencsér. Swoją wizytę rozpoczął od spotkania z Burmistrzem Bobowej Panem Wacławem Ligęzą w Urzędzie Miejskim w Bobowej.

W kolejnym punkcie wizyty  wspólnie z Burmistrzem odwiedził  Cmentarz wojenny w Siedliskach, gdzie  złożono  wiązankę kwiatów i zapalono  znicz.

Cmentarz wojenny w Siedliskach pochodzi z I wojny światowej. Spoczywa na nim 52 żołnierzy narodowości węgierskiej, którzy służyli w armii austro-węgierskiej.