Koncert „Śpiewajmy dla Niepodległej” w Kąśnej Dolnej

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Dworku Paderewskiego znajdującym się w Kąśnej Dolnej odbył się Koncert Jubileuszowy pod hasłem: „Śpiewajmy dla Niepodległej”w 100-rocznicę odzyskania Niepodległości Polski wieńczący warsztaty muzyczne w ramach zadania „Dzieło muzyczne jako forma edukacji i wychowania” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Samorządów Lokalnych: Burmistrza Miasta Bobowa i Wójta Gminy Grybów.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Akademia Ars Vitalis. Natomiast koncert  poprowadziła Pani Barbara Kowalska.

Podczas pierwszej części koncertu (salonowej) zaprezentowali się: Urszula Rojek- sopran (Wiedeń), Megumi Otsuka- fortepian (Wiedeń/Tokio), Alicja Płonka-sopran i uczniowie jej klasy śpiewu Szkoły Muzycznej II stopnia w Tarnowie.
Druga część wydarzenia (plenerowa) odbyła się przed budynkiem dworku, gdzie przed zgromadzonymi gośćmi zaprezentowali się: Orkiestra Dęta z Siedlisk k/ Bobowej, Pani Józefa Myśliwiec- bobowska poetka i koronczarka, Dziecięca grupa taneczna z Bobowej przygotowana pod czujnym okiem Opiekuna Grupy Pani Marii Ziomek, Młodzieżowa grupa wokalna z Gródka k/Stróż oraz „Pogórzańskie Dzieci”- Dziecięcy Zespół Regionalny z Kąclowej,

Podczas wydarzenia przedstawiciele Zagłębiowskiej Komandorii Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława w Będzinie wręczyli Dyplomy Uznania oraz Ordery Pani Barbarze Kowalskiej oraz Burmistrzowi Bobowej Panu Wacławowi Ligęzie. Włodarz miasta otrzymał także okolicznościową statuetkę z rąk Komandorów Komandorii Zagłębiowskiej.