Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach

W dniu 7 stycznia 2018r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach odbył się Koncert Noworoczny podczas, którego muzycy Orkiestry Dętej z Siedlisk zaprezentowali przed licznie zgromadzoną publicznością swój dorobek artystyczny.

Wydarzenie rozpoczął Prezes Orkiestry Dętej z Siedlisk Pan Paweł Motyka, który powitał zgromadzonych gości w osobach: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Tabiś, Sekretarz Gminy Pani Zdzisława Iwaniec, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka, Radny Powiatu Gorlickiego Pan Zygmunt Fryczek, Radni, Sołtys Siedlisk Pan Zdzisław Górka, Dyrektor Szkoły Pan Wiesław Job, proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. Władysław Skoczeń, ks. Paweł Zawiślan.

Program koncertu noworocznego został wzbogacony częścią słowną przygotowaną przez szkolny teatrzyk „Marionetka”, który pod opieką Pani Anny Motyki zaprezentował historie oraz tradycje związane z Świętami Bożego Narodzenia w Polsce jak i na całym świecie.

Podczas koncertu zaprezentowali się także soliści w osobach: Joanna Szczerba, która zaśpiewała w duecie z Piotrem Mazurem oraz śpiewak operowy Jakub Kotowicz.

W trakcie koncertu artyści Orkiestry Dętej prócz tradycyjnych kolęd zaprezentowali przed zgromadzoną publicznością premierowe utwory: „Taniec Łabędzia” Piotra Czajkowskiego, „What a Wonderful World” Louis’a Armstrong’a, „Tritch Tratch Polka” kompozycji Johann’a Strauss’a II, czy „Orkiestry Dęte”z repertuaru Haliny Kunickiej (kompozycja Urszuli Rzeczkowskiej).

Zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka, Radny Powiatu Gorlickiego Pan Zygmunt Fryczek pogratulowali uzdolnionym muzykom tworzącym Orkiestrę Dętą z Siedlisk wysoki poziom artystyczny zaprezentowanego koncertu. Radny Powiatu Gorlickiego Pan Zygmunt Fryczek przekazał na ręce Orkiestry Dętej list gratulacyjny od Poseł na Sejm RP Pani Barbary Bartuś, natomiast uczestnicy koncertu  gromkimi brawami docenili trud oraz talent artystów.

Artyści wchodzący w skład Orkiestry Dętej wraz z Tamburmajorem Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach podziękowali zgromadzonej publiczności za wysłuchanie koncertu.