Komunikat ws. zawieszenia działalności Placówek Wsparcia Dziennego

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego czasowo zawieszona zostaje działalność placówek wsparcia dziennego na terenie województwa małopolskiego w terminie od 2 listopada 2020 roku do odwołania.

W związku z tym odwołuje się zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego w Bobowej, Jankowej i Siedliskach od dnia 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) do odwołania. Jest to szczególne działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju pozwoli na uruchomienie „Świetlic” zajęcia w placówkach zostaną wznowione  według przyjętych planów zajęć o czym niezwłocznie  poinformujemy.